Latest updates


M/F Name Cattery Breed Birth
date
Sire Dame
F Dressed To Kill
Hilinium Sphynx 10-02-2015 Einstein Dylayla
M Bo Iz
PKD echo: negative HCM: negative
Stanitsy Cherakaya Sphynx 05-01-2017 Asterix Deyla Zvezdnaya Ledy
F Deyla Zvezdnaya Ledy
Unknown Cattery Sphynx 23-06-2015 Adams Galatea Zvezda Glamura
M Asterix
Unknown Cattery Sphynx 24-11-2014 David Evita
F Azalia de Marioni
Unknown Cattery Sphynx Adams Galatea Zvezda Glamura
F Galatea Zvezda Glamura
Unknown Cattery Sphynx foundation foundation
M Adams
Unknown Cattery Sphynx Subaru Forester My Diamond Doll Fsia
F My Diamond Doll Fsia
Unknown Cattery Sphynx foundation foundation
M Zvezdomir
Unknown Cattery Sphynx Kelvin Elestra
F Elestra
Unknown Cattery Sphynx Zhozef Moon Light Drema