Marbella Fernandes D.(David)

E-mail:cv.capito@hotmail.com

Datum Kat Test Resultaat Opmerkingen
09-08-2019 Odissea HCM negatief
09-08-2019 Rasputin HCM negatief
09-08-2019 Gabriela HCM negatief
12-12-2018 Ofelia HCM negatief
12-12-2018 Romy Scheider HCM negatief
12-12-2018 Quizas HCM negatief
12-12-2018 Rumania HCM negatief
12-12-2018 Ruperta HCM negatief
29-11-2018 Ninfa HCM negatief
29-11-2018 Ñam Ñam HCM negatief