Riepe R.D. (Renee)

Contactgegevens:
Oakland Veterinary Referral Services
1400 S Telegraph Rd
Bloomfield Hills, MI 48302
Phone: 248-334-6877
Fax: 248-334-3693
E-mail:info@ovrs.com
Website:http://www.ovrs.com/

Datum Kat Test Resultaat Opmerkingen
28-05-2019 Harvard HCM negatief
28-05-2019 Sheileta Peach HCM negatief
23-05-2019 Zephan HCM negatief
28-05-2019 Confetti HCM negatief
28-05-2019 Face the Truth HCM negatief
11-04-2019 Carnicom Rue HCM positief
09-04-2019 She's My Cherry Pie HCM negatief
26-02-2019 Ariel HCM negatief
26-02-2019 Baresitalls Last Khai HCM negatief
21-01-2019 Number Two HCM negatief