Riepe R.D. (Renee)

Contactgegevens:
Oakland Veterinary Referral Services
1400 S Telegraph Rd
Bloomfield Hills, MI 48302
Phone: 248-334-6877
Fax: 248-334-3693
E-mail:info@ovrs.com
Website:http://www.ovrs.com/

Datum Kat Test Resultaat Opmerkingen
18-09-2019 Pernambuco HCM negatief
21-01-2019 November Rain HCM negatief
21-10-2019 Melody HCM negatief
21-10-2019 Marcus HCM negatief
29-03-2018 A Rockers Daughter HCM negatief
28-05-2019 Harvard HCM negatief
28-05-2019 Sheileta Peach HCM negatief
23-05-2019 Zephan HCM negatief
28-05-2019 Confetti HCM negatief
28-05-2019 Face the Truth HCM negatief