Gabie

Cattery: Zene Hebe / Ras: XLH / Geslacht: V

Kinderen en ouders Stamboom Testen

Aantal generaties: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Inteelt: 0% over 5 generaties

Zene Hebe Gabie (XLH)
HCM: negatief
Zene Hebe Kato (Sphynx F1)
HCM: negatief HCM: negatief
Zene Hebe Jupke Jr. (XSH)
HCM: negatief
onbekend n/a
n/a
onbekend n/a
n/a
Angelbald Princess (Sphynx)
HCM: negatief PKD echo: negatief HCM: negatief HCM: negatief
PreciousPure Spidemia (Sphynx)
Makio Spike (Sphynx)
Mrs Cloudy's Pride Demeter (Sphynx)
Goriakis Penelope (Sphynx F3)
d'Hatshepsout Seeker (Sphynx)
Goriakis Demre (Sphynx F1)
Zene Hebe Gabi (Sphynx F2)
HCM: negatief HCM: negatief
Zene Hebe Tristan (Selkirk Langhaar)
HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief
Zene Hebe Kenta (Selkirk Langhaar)
HCM: negatief HCM: negatief PKD dna: negatief
Chabejas Casper (Selkirk Rex)
Zene Hebe Sophie (Sphynx)
PKD echo: negatief HCM: negatief
Zene Hebe Samsun (Selkirk Langhaar)
PKD dna: negatief
Celandine Hitokiwa Hikaru Jack (Selkirk Langhaar)
Zene Hebe Eva (Sphynx)
HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief PKD echo: negatief
Zene Hebe Ora (Sphynx)
HCM: negatief
Dusselhof Emiel (Sphynx)
HCM: positief HCM: negatief PKD dna: negatief HCM: negatief
Dreams Come True Tristan Shout (Sphynx)
Fan de Longeliere Saartje Lisa (Sphynx F2)
HCM: negatief HCM: negatief
Zene Hebe Eva (Sphynx)
HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief PKD echo: negatief
Nosy Parker Mr. Lancelot (Sphynx)
HCM: negatief
Zene Hebe Aste (Sphynx)
HCM: negatief HCM: negatief PKD echo: negatief HCM: negatief

Aantal generaties: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | naar stamboom