Saartje Lisa

Cattery: Fan de Longeliere / Ras: Sphynx F2 / Geslacht: V / Geboortedatum: 30-06-2007

Kinderen en ouders Stamboom Testen

Andere gegevens

Bloedgroep ?

Ouders

Vader Moeder
Malfred
HCM: negatief HCM: negatief HCM: negatief
Duvels Angel
HCM: negatief HCM: negatief

Kinderen

M/V Naam Cattery Ras Geboorte
datum
Vader
M Emiel
HCM: negatief PKD dna: negatief HCM: negatief HCM: positief
Dusselhof Sphynx 14-05-2010 Tristan Shout
V March Fan de Longeliere Sphynx Achilles